منتخب اخبار

آغوش گرم خانواده دژ محکم در برابر اعتیاد است

اعتياد يکي از مشکلات پيش روي جامعه ما و مخصوصا قشر جوان مي باشد. جامعه ما جامعه جواني است پس بايد براي از بين بردن اين معضل تلاش فراواني انجام داد. با توجه به اين امر که عوامل زيادي در اعتياد افراد نقش دارند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و جوانان بتواند بیش از هر اقدام دیگری به پیشگیری و کاهش این معضل اجتماعی کمک کرده و از اثرات تخریبی آن بکاهد.

 

توصیه‌هایی خطاب به والدین

والدین گرامی، بسیاری از نوجوانان اعتیاد را در منزل دوستانشان آغاز کرده‌اند. آیا فکر کرده‌اید فرزند شما اکنون کجاست؟ چه می‌کند و با چه کسی است؟ تا این لحظه برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود چه برنامه‌هایی داشته‌اید؟ باید درباره اعتیاد و خطرهای آن آموزش‌های لازم را کسب کرده و صریح و بی‌پرده با نوجوان خود متناسب با سن تقویمی، شخصیتی و عقلی او حرف بزنند.

برای محافظت فرزندان از اعتیاد، نه آزادی و نه سخت‌گیری بلکه نظارت و حمایت دائمی راهگشا است. آیا می‌دانید بسیاری از معتادان فعلی، همان دانش آموزان ترک تحصیلی گذشته هستند. افت تحصیلی، ترک تحصیل و بیزاری از مدرسه و محیط آن، از عوامل خطر مصرف مواد در نوجوانان است. حفظ روابط محبت‌آمیز درمیان اعضای خانواده یکی از موارد مهم در پیشگیری از اعتیاد است. آیا می‌دانید کودکان کم‌تحرک و بی‌نشاط کاندیدای اعتیاد هستند در حالی که با مقداری صرف وقت می‌توانید فضای مناسبی را برای بازی و رشد آنان فراهم آورید. در واقع وجود صمیمیت و محبت در بین اعضای خانواده مانع از گرایش جوانان به مصرف موادمخدر می‌گردد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد نوجوانانی که با والدین خود رابطه صمیمی و عمیق دارند، کمتر به سمت سوءمصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها گرایش پیدا می‌کنند.

 

 

جوابی بنویسید