منتخب اخبار

آموزش کودکان براساس روا‌ن‌شناسی مثبت برای والدین، معلمان و مربیان

آموزش کودکان براساس روا‌ن‌شناسی مثبت
برای والدین، معلمان و مربیان

نویسنده: ژولی بزینت

مترجم: یاسمین پروین شه

آموزش کودکان براساس روا‌ن‌شناسی مثبت برای والدین، معلمان و مربیان

 

درباره این کتاب:

روان‌شناسی مثبت، پدیده‌های روان‌شناختی را در سطح‌های مختلف مدنظر قرار می‌دهد، از مطالعۀ تجربیات مثبت، مانند خلاقیت، قدرشناسی، نوع‌دوستی و خوش‌بینی گرفته تا مطالعه‌ی نقاط قوت شخصیتی، مانند شجاعت، خرد و اعتدال. این علم به زبان ساده به مسائل مثبت زندگی افراد توجه می‌کند تا به کمک آن به مشکلات بپردازند و نشان می‌دهد که زندگی با همۀ سختی‌هایش ارزش زیستن را دارد. درواقع روان‌شناسی مثبت به ما و فرزندانمان کمک می‌کند تا زندگی خود را بهبود بخشیم و به خوشبختی برسیم. این کتاب راه‌کارها و تمرین‌هایی را در این رابطه ارائه می‌دهد تا به فرزندانمان خوشبختی را بیاموزیم. همچنین این کتاب مناسب همه‌ی کسانی است که خواهان خلق خوشبختی برای کودکان اطرافشان هستند. هدف این است که شما، والدین، معلمان و دیگر افراد را آماده کند تا بتوانید روان‌شناسی مثبت را در روابط خود، چه در خانه و چه در مدرسه به‌کارگیرید. «بیایید باهم، آموزش مبتنی بر نیک‌زیستی و شکوفایی را گسترش دهیم!»

جوابی بنویسید