منتخب اخبار

آیا می دانید های محیط زیستی

آيا مي دانيد :

1-طبيعت دو سال براي تجزيه يك عدد فيلتر سيگار زمان نياز دارد.

2- براي تجزيه يك عدد آدامس به 5 سال زمان نياز دارد.

3- حداقل نيم قرن براي تجزيه يك كيسه زباله نيازاست.

4- طبيعت براي تجزيه يك بطري پلاستيكي رها شده در آب به بيش از چهار قرن زمان نياز دارد .

5- براي تجزيه يك قوطي آلومينومي در طبيعت به زماني بين 20 تا 100 سال نياز است .

6- طبيعت حداقل يك هزار سال زمان براي تجزيه يك عدد كارت تلفن نياز دارد .

7- يك بطري شيشه اي مي تواند حتي براي يك ميليون سال در محيط زيست باقي بماند.

8- براي توليد يك تن كاغذ بايستي 17 اصله درخت تنومند را قطع كرد .

9- اگر يك كيلو شيشه رابازيافت كنيم انرژي معادل لامپ يكصد وات در يك ساعت ذخيره مي شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*