منتخب اخبار

برگزاری کارگاه ” استعدادیابی با محوریت معلم، مربی و والدین

کارگاه ” استعدادیابی با محوریت معلم، مربی و والدین در تاریخ  5 و 6 شهریور ماه 1401 به مدت 16 ساعت توسط موسسه شاهکار آتیه هیرکان با همکاری دفتر مشاوره راه نو  با تدریس دکتر احمد عابدی دکتری تخصصی روانشناسی و روان درمانگر کودک و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان برگزارگردید

جوابی بنویسید