منتخب اخبار

برگزیدگان مسابقه نقاشی

مسابقه نقاشی خانواده سالم زیر نظر موسسه اندیشه زندگی سالم گلستان با مدیریت دکتر علیرضا قربانی با محوریت مصون سازی خانواده محور کودکان زیر سن دبستان در برابر اعتیاد برگزار و از بین 36 نقاشی ارسالی به 5 منتخب آن جوایزی اهدا گردید.

فاطمه توکلی

پارسا بدیع 6 ساله

سحر تکوری 6 ساله

حلما شکاریان 4/5 ساله

دانیال بهلکه 6 ساله

 

 

 

جوابی بنویسید