منتخب اخبار

خانم دکتر بای

 

bay


 

نام و نام خانوادگي: فاطمه بای

سوابق تحصيلی

  كارشناسي: فارغ التحصيل رشته مشاوره و راهنمایی از دانشگاه تربیت معلم تهران .در سال1384.

 كارشناسي ارشد: فارغ التحصيل رشته مشاوره خانواده از دانشگاه تربیت معلم تهران با معدل 05/19 در سال 1387.

دكتري : دانشجوي رشته مشاوره خانواده در دانشگاه اصفهان با معدل 81/18

 

عناوین                                                                                                                                  

كسب رتبه هشت كشوري در آزمون كارشناسي ارشد سال85 .

كسب رتبه اول و دریافت عنوان دانشجوی ممتاز گروه مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران در دوره كارشناسي ارشد با معدل 05/19 در سال 1378.

دریافت همزمان سهمیه استعداد درخشان و سهمیه آزاد دکتری مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان در سال 1378

مقالات فارسی، چاپ شده در مجلات علمی _ پژوهشی داخلی:

 

 • بررسی نقش جرات ورزی و خوداگاهی در پیش بینی عملکرد جنسی زنان. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی ; پاییز 1391 – شماره 25 ;
 • بررسی تاثیر درمان روان- فیزیولوژیکی بر قند خون(S) بیماران دیابتی نوع دوم. چاپ شده در فصلنامه علوم حرکتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران. دوره دوم. شماره 1.پیایی 3، پاییز و زمستان 88، ص307.
 • بررسی تاثیر سکس تراپی گروهی فمینیستی بر احقاق جنسی در زنان تحصیل­کرده. چاپ شده درپژوهش هاي نوين روانشناختي، سال پنجم، شماره 19، پاییز 89، ص159
 • کاربرد نظریه استرنبرگ در مشاوره پیش از ازدواج، فصلنامه تازه های روان درمانی، سال هجدهم، شماره66 و 65 پاییز و زمستان91.

مقالات و کنفرانس های بین المللی 6

 

 • Combined Therapy Using Acupressure Therapy, Hypnotherapy, and Transcendental Meditation versus Placebo in Type 2 Diabetes. (2011). Journal of Acupuncture and Meridian Study 4(3):183e186.

 

 • Attachment Orientations and Female Sexual Function: The Mediation Role of sexual assertiveness and self-consciousness. (2012) Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business. 4(5). 50-63

 

 • Psycho-Physiological Combined Therapy on the Sexual Desire. Journal of Urology, 2013, 3,261-268.

 

 • Evaluate Effect Process of Composed Hypnotherapy with Transcendental Meditation and Acupressure on Daily Blood Sugar level in Comparison with placebo Treatment of B Diabetic Patients. Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business. 2012.4(5), 233-253.

 

 • Abstract published for Combined Therapy Using Acupressure Therapy, Hypnotherapy, and Transcendental Meditation versus Placebo in Type 2 Diabetes; Spirituality & Health: General Health & Well-Being part of IBCSR Research Review journal; Institute for the Bio cultural Study of Religion: October, 2011.

 

 • Published abstract article: “Psycho-physiological Therapies: Moving to Integration and eclecticism in psychology and physiology”, Abstract and program book of Malaysia-Australia research colloquium on exercise, nutrition, health and wellness, September 2011.

 

 • Published abstract article: “Psycho-physiological therapy and Diabetes”, Abstract and program book of Malaysia-Australia research colloquium on exercise, nutrition, health and wellness, September 2011.

 

 • Effect of combined psycho‐physiological therapy, incorporating transcendental meditation, hypnotherapy and acupressure, on the glucose level of B diabetic patients in comparison with that of placebo treatment“. Published article in international Journal of Chiropractic Medicine (2011).

 

 • Oral presentation. Effect of Psycho-physiological Therapy on the Process for Changing the Blood Sugar Level. IEDRC; ICSSH 2012. March 10-11, Chennai, India.

 

 • “Effect of Psycho-physiological Therapy on the Process for Changing the Blood Sugar Level”. Published article: International proceedings of Economics Development and Research: Social Science and Humanity. Volume 31; IACSIT press. ISSN: 2010-4626.

 

 • “Evaluation of eclectic therapy on fasting blood sugar in patients of type-2 dyabetes mellitus .J. Res. Edc. Indian Med., 2014: Volume. XX (1):21-27.

 

کتاب ها (تالیفات و ترجمه ها)

 

 • ترجمه کتاب” مریخ و و نوس در اتاق خواب، زناشوئی درمانی جنسی”؛ چاپ پانزدهم، انتشارات دانژه تهران.
 • تالیف کتاب” روانشناسی روابط انسانی”؛ چاپ سوم، انتشارات دانژه تهران.
 • تالیف کتاب” ویرجینیا ستیر: الگوی ارزشمند سازی انسانی؛ انتشارات دانژه تهران(زیر چاپ).

 

اجرا و شرکت در کارگاه های آموزشی- تخصصی و سمینار ها

اجرای کارگاه آموزشی” مهارت های برقراری ارتباط در سازمان” شهرداری گنبد. تاریخ 28/7/90

اجرای کارگاه آموزشی” ارتباط موثر برای مشاوران استان گلستان” تاریخ10/10/92

اجرای کارگاه آموزشی” مهارت های مدیریت استرس” برای کارکنان نیروی انتظامی تاریخ17/10/92

 

شرکت در کارگاه اموزشی- تخصصی سکس تراپی در مرکز مشاوره راه نو در تاریخ 5/10/87 و دریافت دو امتیاز باز آموزی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره.

شرکت در کارگاه مربی گری مهارت های زندگی(TOT) به مدت 3 روز در دانشگاه هنر تهران.

شرکت در کارگاه اموزشی” آمار استنباطی پیشرفته(2) همراه با نرم افزار از تاریخ 1/10/ 87 لغایت 30/10/87 به مدت 32 ساعت در دانشگاه اصفهان.

شرکت در کارگاه آموزشی” مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی دیجیتال” به مدت 8 ساعت در دانشگاه اصفهان.

شرکت در کارگاه آموزشی”روش تحقیق پیشرفته و کاربرد نرم افزار AMOS در پژوهشهای روانشناختی” به مدت 16 ساعت در دانشگاه اصفهان.

شرکت در کارگاه آموزشی اعتماد به نفس در تاریخ 19/2/86 توسط انجمن علمی مشاوره زیر نظر دکتر علی محمد نظری.

شرکت در کارگاه آموزشی استرس در راستای طرح آموزشی مهارتهای زندگی به مدت 6 ساعت در تاریخ 26/2/86 زیر نظر سرکار خانم دکتر نوابی نژاد.

شرکت در کارگاه آموزشی درمان رفتاری شناختی وسواس به مدت 10 ساعت  که توسط انجمن علمی مشاوره در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

شرکت در کارگاه ساختار انگیزشی، روشهای نوین برای ترک اعتیاد توسط دکتر صالحی فدردی در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان .

شرکت در کارگاه آموزشی حل مسئله و تصمیم گیری به مدت 6 ساعت توسط انجمن علمی مشاوره در دانشگاه تربیت معلم تهران.

شرکت در کارگاه عملی نوروفیدبک در تاریخ 10/12/90 در اصفهان.

 

شرکت در طرح و سوابق حرفه اي :                                                                                                                     

 طرح سنجش سلامت جسمانی و امادگی تحصیلی، آزماینده هوش تحصیلی، تابستان 85 از تاریخ 5/4 تا 31/6

مدرس مشاوره اعتیاد، دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-89.

مدرس دروس بهداشت روانی، ارزشیابی شخصیت، روانشناسی عمومی، نظریه های مشاوره و پروژه در دانشگاه آزاد واحد آزادشهر و پیام نور گنبد در سال تحصیلی90 -89 و 93.

مدرس دروس نظریه های مشاوره و روان درمانی، مشاوره خانواده، روانشناسی رشد و …در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد آزادشهر در سال تحصیلی 1393.

مدرس دروس آموزش و پرورش در سه مقطع و بازی درمانی در دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 94

ایراد سخنرانی در چهاردهمین همایش خانواده و مشاوره پش از ازدواج در سالن ارشاد شهرستان گنبد.

ایراد سخنرانی در زمینه خانواده و ازدواج در دانشگاه پیام نور گنبد.

250 ساعت سابقه کار در هسته مشاوره آموزش و پرورش گنبد.

ارائه خدمات مشاوره فردی و خانوادگی در مراکز مشاوره گرگان، دانشگاه  تربیت معلم سال 86 و اصفهان در سال 88 و 89. و مرکز مشاوره راه نو در سال 90-91-93.

عضو انجمن مشاوره و روانشناسی ایران به شماره عضویت 15126 .

عضو باشگاه نوروفیدبک به شماره عضویت 18129048

شرکت در سمینار های انجمن مشاوره ایران در سال های 84، 85، 86، 87.

عضویت در کانون بسیج و امور فرهنگی.

برگزاری جلسات گروه درمانی برای زنان در سازمان بهزیستی استان گلستان

برگزاری و مجری کارگاه برای مشاوران هسته های آموزش پرورش استان گلستان در سال 93.

همکاری با سازمان بهزیستی استان گلستان در زمینه پرونده های طلاق دادگستری در سال 93،94