منتخب اخبار

خود مقدّر راهنمای جستجو یا بازیابی هدف زندگی

ناشر: انتشارات ارجمند

نویسنده: لیندسی گیبسون

مترجم: مهسا افشین محجوب ، الهام احمدی

درباره این کتاب

چه بسیارند آدم‌های بااستعداد و توانمندی که سال‌هاست در آتش انفعال اسیرند و پای رفتن ندارند. علی‌رغم همۀ توانایی‌هایشان، آنچه آنها با نگاه کردن به زندگی‌شان می‌بینند، افسوس دستاوردهایی است که همیشه آرزو داشتند، اما وقتی به موفقیت، شهرت، ثروت و به‌طور کلی تحقق رؤیاهایشان فکر می‌کنند، ناگهان احساساتی چون اضطراب، گناه، شرم و ناامنی بر آنها می‌تازند . یافتن هدف زندگی و تحقق بخشیدن به آن غریزه‌ای است مشترک در بین همۀ ما. با وجود این، اغلب زندگی‌ای را در پیش می‌گیریم که خانواده، دوستان و جامعه از ما توقع دارند. احساس گناه و تعهد نابجا می‌توانند به ما القا کنند که استحقاق رسیدن به رؤیاهایمان را نداریم و تردید درونی نیز به خاطر تلاش برای رسیدن به آینده‌ای بهتر ترس به‌دلمان می‌اندازد. هر یک از ما خود حقیقی منحصربه‌فرد و قابل‌اعتمادی درونمان داریم که با آن صدای نحیفش هدایتگر رشد و راهنمای رسیدن به خود مقدرمان است. وقتی ما به عطش بی‌امان او برای رسیدن به آرزوها پاسخ دهیم، شاهد شادی و رضایت بیشتری در تجربیات و روابط‌مان خواهیم بود. با رسیدن به درکی از ریشه‌های ترس‌ها، ناکامی و حس تعهدی که رؤیاها و تلاش‌های ما را در نطفه خفه می‌کنند، قادر خواهیم بود خود را از بند احساساتی که مانع پیشرفت‌مان هستند برهانیم. در کتاب خود مقدّر، دکتر لینزی گیبسون نقشۀ راهی کاربردی را از دل عادت‌های قدیمی بیرون می‌کشد و به ما نشان می‌دهد چگونه اضطراب‌مان را فروبنشانیم. با کمک این اثر تأثیرگذار قادر به شناسایی و غلبه بر منابع گول‌زننده‌ای خواهیم بود که عامل خودویرانگری‌مان هستند و خواهیم دید که چگونه می‌توانیم هدف حقیقی زندگی را کشف کنیم و تبدیل به همان کسی بشویم که همیشه آرزویش را داشته‌ایم.

جوابی بنویسید