منتخب اخبار

دوره جامع تربیت مشاور و درمانگر حرفه ای

دومین دوره جامع تربیت مشاور و درمانگر حرفه ای و کارورزی تخصصی ویژه روان شناسان و مشاوران با تدریس دکتر علی محمد نظری هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و عضو کمیسیون مشاوره سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در مرکز راه نو گنبد کاووس طی 20 جلسه کارگاهی برگزار گردید

جوابی بنویسید