منتخب اخبار

روز شمار پزشکی 17 فروردین

در سال 1967 در چنين روزي ، “هرمان جوزف مولر” محقق در امر ژنتيک از آمريکا درگذشت.مولر برنده جايزه نوبل فيزيولوژي و پزشکي درسال 1946 ميلادي به خاطر کشف امکان ايجاد مصنوعي جهش در ژن ها محسوب مي شود. او نخستين فردي بود که کشف کرد ، تابش اشعه ايکس مي تواند سبب جهش ژني شود. شروع ژنتيک توسط “گرگور مندل” و با مقاله اي بود که وي در سال 1866 در مجموعه مقالات انجمن علوم طبيعي در مورد نخود فرنگي، به چاپ رساند. تا سال 1900 ميلادي طول کشيد تا ساير زيست شناسان مانند هوگو، کورنس و شرماک اهميت کارمندل را درک کنند واين علم پس از رکود طولاني توالي دوباره يافت. در سال 1903 ساتن پيشنهاد کرد که ژن ها روي کروموزوم ها قرار دارند. در سال 1909 يوهانس پيشنهاد کرد عوامل مندلي ژن ناميده شدند. در سال 1910 مورگان آزمايش هاي زيادي بر روي مگس سرکه انجام داد. در سال 1927 مولر کشف کرد اشعه ايکس ايجاد موتاسيون (جهش) در مگس سرکه مي کند. در سال 1941 بيدل و تاتوم پيشنهاد کردند هر ژن فعاليت يک آنزيم را کنترل مي کند. در سال 1944 کتاب زندگي چيست توسط يک فيزيکدان به نام شرودينگر انتشار يافت. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ در سال 1970 در چنين روزي، “آلفرد هنري استورتوانت” ژنتيکدان آمريکايي و مخترع نخستين روش براي نقشه برداري از محل ژن هاي خاص روي کروموزوم ها ( در سال 1913 ) درگذشت. او کشف کرد بيان ژن به وضعيت قرارگيري آن نسبت به ژن هاي ديگر بستگي دارد. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ در سال 1933 در چنين روزي ، نخستين عمل برداشت کامل يک ريه توسط دکتر “اوارتزآمبروز گراهام” در”سنت لوييس ميسوري”روي يک فرد مبتلا به سرطان ريه که کاملا بهبود يافت – انجام شد.

جوابی بنویسید