منتخب اخبار

علی شهبازی

علی شهبازی

 

نام ونام خانوادگي: علی شهبازی

تاريخ تولد: 1367

محل تولد: گنبد کاووس

شماره تماس:09353353531

آدرس الکترونيک: ashahbazi935@gmail.com

آدرس:استان گلستان،شهرستان آزادشهر ،خیابان امام ولایت ششم ،شهید سدیدی.

سوابق تحصيلي و توانايي هاي علمي

 • دیپلم علوم انسانی از مدرسه شبانه امام صادق آزادشهر در سال تحصیلی 86-1385.
 • پیش دانشگاهی در رشته علوم انسانی در مدرسه باقرالعلوم شهر گنبدکاووس در سال 87-1386.
 • دانش آموخته مقطع کارشناسي رشته روانشناسی،گرايش بالینی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن،91-1387.
 • دانش آموختةمقطع کارشناسي ارشد روانشاسی دردانشگاه آزاداسلامي واحدتنکابن،94-1391.
 • شرکت در کارگاه مهارت حرفه ای درمانهای غیر دارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان (MMT) به مدت 10 روز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394.
 • شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی مقیاس هوش استنفورد بینه تهران به مدت 16 ساعت در مرکز مشاوره افق روشن(دکتر زربخش) در شهر تنکابن در سال 93.
 • شرکت در کارگاه آموزشی دوره جامع تربیت درمانگرشناختی- رفتاری برای اختلالهای اضطرابی وافسردگی به مدت 100ساعت در مرکز مشاوره کاج در شهر تهران سال 92.
 • شرکت در کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان به مدت 10ساعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تنکابن در سال 91.
 • شرکت در کارگاه آموزشی روانشناسی رنگ و کاربرد بالینی آن به مدت 24ساعت  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تنکابن در سال 90.
 • شرکت در کارگاه آموزشی مهارت های مشاوره پیش از ازدواج به مدت 24ساعت  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تنکابن در سال 89.
 • شرکت در کارگاه آموزشی پیش از ازدواج به مدت 16ساعت  ،توسط اداره بهزیستی شهر تنکابن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تنکابن در سال 89.
 • انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss-20
 • آشنایی با نرم افزار افیس2010

عنواین پایان نامه ها

 • دفاع از پایان نامه دوره لیسانس با نمره 20  تحت عنوان: رابطه بین سلامت عمومی و نگرش به تغذیه فرزندان دختر با اختلالات خوردن و نگرش به تغذیه مادران آنها در سال 89-90 شهر گنبد کاووس.
 • دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با نمره 18 تحت عنوان : اثربخشیرفتاردرمانیشناختیبرطرحوارههایظاهر،نگرانیدرموردوزنورژیمغذاییوکاهشوزنزنانمبتلابهچاقی درسال 93-94 شهر تنکابن.

سوابق شغلی و اجرایی

 • دبیر انجمن روانشناسی دانشگاه تنکابن به طور تمام وقت در سال 90-88.
 • دبیر اجرایی همایش های انجمن روانشناسی (ارتباط موثر در سال 90)،(همایش باجگیری عاطفی 1و2 در سال 89)،
 • دبیر اجرای کارگاهای انجمن روانشناسی در دانشگاه تنکابن (کارگاه روانشناسی رنگ و کاربرد آن در حوضه بالینی در سال 90)،(کارگاه آموزشی مهارت های مشاوره پیش از ازدواج در سال 89)،( کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان در سال 91).
 • مشاور و درمانگر بیماران مبتلا به چاقی در مرکز درمانی تغذیه و رژیم درمانی شهر تنکابن زیر نظر خانم دکتر نصیری به طور پاره وقت در سال 93.
 • مدرس دوره های آزمون های روانشناختی و کاربرد بالینی در تشخیص در مرکز مشاوره راه نوین زندگی گلستان از سال 93تا کنون (MMPI-2,MCMI-3,NEO,)(آزمون تفسیر نقاشی کودک و کاربرد بالینی آن).
 • مشاور و درمانگر در حوضه وسواس،کاهش وزن،اعتیاد ،بازی درمانی و هوش در مرکز مشاوره راه نوین زندگی گلستان به طور پاره وقت از سال 93 تا کنون.
 • همکار به عنوان مجری طرح پژوهشی با عنوان آموزش مهارت های زندگی در پیش گیری از اعتیاد در دانش آموزان منطقه اینچه برون در سال 94 .
 • مجری طرح پژوهشی با عنوان توانمند سازی خانواده های معتادین در شرق  استان گلستان .
 • عضو انجمن روان شناسی بالینی ایران
 • عضو انجمن روان درمانی ایران
 • دبیر نمونه انجمن روانشناسی تنکابن از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه.
 • کارشناس مسئول پیشگیری از اعتیاد اداره بهزیستی شهرستان رامیان از ابتدای سال 95 .
 • مقالات منتشر شده
 • Zarbakshbahri, , shahbazi,. A,. Rahim aghaii,. F,.shamsazar,. L.(2015) EATING DISORDERS IN IRANIAN FEMALE CHILDREN AND ITS RELATIONSHIPS WITH THEIR MOTHERS’ GENERAL HEALTH AND NUTRITION ATTITUDE.I-managers Journal Nursing,vol.5.No.2.May-july 2015.
 • فلورا رحیم آقایی ،علی شهبازی (1394) رابطه بین مولفه های جو عاطفی خانواده با مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی.
 • محمدرضازربخشبحری،عليشهبازی،سحرشهریليداشمسآذر،معصومهشهری،سولمازرهبرفرزاميحق(1394)،پيشبيني اختلال خوردن فرزندان ازروی مولفه های سلامت عمومي و نگرش به تغذیه مادران.فصلنامه روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاداسلامي واحدتنكابن سال ششم،شماره دوم،تابستان1394،پياپي 22 ،صص108-98.
 • علی شهبازی ،محمد رضا زربخش بحری(1395). اثربخشی رفتاردرمانی شناختی در درمان زنان مبتلا به چاقی. کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی و رفتاری.
 • محمدرضا زربخش بحری،علی شهبازی(1395)،فلورا رحیم آقایی،لیداشمس آذر،سمیه کریمی .رابطه بین سلامت عمومی و نگرش به تغذیه مادران با نگرش به تغذیه فرزندان دختر آنها. کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی و رفتاری .
 • سعید رحیمی،حمیدرضا وطن خواه و علی شهبازی(1395).رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانه های وسواس مرگ در بین دانشجویان پزشکی شهر تهران. کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی و رفتاری .

 

 • علی شهبازی،محمد رضا زربخش بحری(اثربخشی رفتاردرمانی شناختی برطرح وارههای ظاهر،نگرانی درمورد وزن و رژیم غذایی وکاهش وزن زنان مبتلابه چاقی).مجله علوم پزشکی رشت (1395).در نوبت چاپ.

زمینه‌های پژوهش و علاقمندی:

 • درمان‌هایشناختی- رفتاری (CBT) اختلالهای اضطرابی،افسردگی.
 • پیشگیری ودرمان اعتیاد ورفتارهای پرخطر.
 • آموزش مهارت‌های زندگی وتوانمند سازی روانی- اجتماعی دانش آموزان.
 • بررسی ودرمان طرح وارههای ناسازگاراولیه دردانش آموزش.
 • آسیب‌شناسی،درمان وپیشگیری ازمشکلات زناشویی وخانواده
 • انجام طرح ها و پروژهای تحقیقاتی

معرف ها

 • علیرضا قربانی،دکترای جامعه شناسی و مردم شناسی،استاد یار.گنبد کاووس دانشگاه پیام نور.
 • محمد رضا زربخش بحری،دکترای روانشناسی گرایش کودکان استثنایی،استاد یار.تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی.
 • جواد خلعتبری،دکترای روانشناسی عمومی،استاد تمام،تنکابن دانشگاه ازاد.
 • شهربانو قهاری،دکترای روانشناسی گرایش بالینی،استاد یار،انستیتو روانپزشکی تهران.