منتخب اخبار

عوامل موثر در ایجاد یک زندگی زناشویی موفق چیست؟ بخش پنجم

الگوهای ارتباطی زوج های سالم

  • عقیده به نسبی بودن واقعیت نه مطلق بودن آن
  • اعتقاد به اینکه قصد و نیت همسر خوب است.
  • اعتقاد به اینکه مشکلات حل می شوند.
  • عقیده به عواملی فراتر از خود.
  • تمرین رفتارهای سالم.

تاثیرات اجتماعی بر ازدواج

  • استرسورهای عمودی: ادراک درونی زوج ها که در خانواده اصلی کسب کرده و وارد رابطه زوجی کرده است.
  • استرسورهای افقی: اتفاقات استرس زایی که از شروع ازدواج تا پایان زندگی برای زوج ها رخ می دهد.
  • استرسورهای سیستم: تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی و تاثیرات خانواده ی گسترده بر ازدواج.

 

سکینه جمعه نیا کارشناس ارشد مشاوره

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*