منتخب اخبار

عوامل موثر در ایجاد یک زندگی زناشویی موفق چیست؟ بخش هفتم

مثلث عشق

 index

مشکلات ارتباطی رایج در بین زوج ها

 • انتقاد در مقابل شکایت
 • تحقیر
 • دفاعی رفتار کردن
 • عدم همکاری

مشکلات ناسازگارانه

 • ذهن خوانی
 • میزگرد
 • صمیمیت

اجزای صمیمیت

 • عاطفه
 • بیانگری
 • سازگاری
 • همبستگی
 • رابطه جنسی
 • حل تعارض
 • خودمختاری
 • هویت

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*