منتخب اخبار

قواعد گفتگو

همه ی انسان ها در نظرِ من محترم اند و به ارزش ها و تجارب زندگی و دیدگاه ها و احساسات آنان، به رغم تفاوت ها،احترام می گذارم.

آماده ی شنیده دیدگاه های نو هستم.

می دانم که همه دان نیستم؛پس برای دانستن با علاقه می پرسم تا به فهم و درکِ بهترِ موضوع برسم.

به آرامی صحبت می کنم و روند ارتباط را آهسته می کنم.

کوتاه و از صمیم دل سخن می گویم.

در دیدارها بر درون خود نظارت می کنم تا دریابم که چگونه عقاید و احساساتم شکل می گیرد و رفتارم را می سازد.

در حالی که جانب دیدگاه خود را دارم،به دیگران هم فرصت ابراز می دهم.

موضع من موضع فرد یادگیرنده است و می دانم که برداشتِ من بخشی از واقعیت است.

من دیگران فعالانه گوش فرا می دهم.فرضیات و قضاوت های خود را به حالت تعلیق در می آورم تا آن ها را بشناسم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*