منتخب اخبار

مسابقه نقاشی

موسسه اندیش زندگی سالم گلستان و اداره بهزیستی استان گلستان در خصوص طرح کارزار رسانه ای ارتقای توانمندی های شناختی-رفتاری اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی با عنوان جامعه سالم با محوریت کنترل خشم ،ارتباط موثر و خودآگاهی در گروه رده سنی کودکان 7 تا 12 سال نمونده است متقاضیان شرکت در این مسابقه می تواند اثار خود را به واتساپ یا تلگرام شماره 09359150867 ارسال نمایند.

 

جوابی بنویسید