منتخب اخبار

مهارت های زندگی / گزارش انتقادی

 

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت خبرنگاران کوچک

جوابی بنویسید