منتخب اخبار

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی(جلسه دوم)

دومین کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه همکاران محترم موسسه اندیشه زندگی سالم گلستان که در محله مدرسی مشغول فعالیت هستند در دفتر مشاوره راه نوین با تدریس خانم دکتر سکینه جمعه نیا شنبه ۳ آبان ۹۹ برگزار گردید.

جوابی بنویسید