منتخب اخبار

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

اولین دوره کارگاه آموزشی با عنوان مهارت های زندگی ویژه مربیان موسسه اندیشه زندگی سالم گلستان جهت آشنایی بیشتر با مهارت های ارتباطی و بین فردی برگزار شد.

کارشناسان مجموعه طی یک سال و نیم گذشته بعد از وقوع سیل و خسارت به اهالی این منطقه در محله مدرسی شهرستان گنبد مشغول فعالیت های آموزشی و فرهنگی به خانواده های این محله می باشند.

این کارگاه در تاریخ 19 مهر 99 در دفتر موسسه با تدریس خانم دکتر جمعه نیا برگزار گردید.

جوابی بنویسید