منتخب اخبار

کارگاه تاب آوری

  • برخورداري از توانايي لازم براي حل موفقيت آميز مسايل موجب مي شود تا اعتماد به نفس تان بيشتر شده و احساس ارزشمندي بيشتري پيدا كنيد. ولي اگر فاقد مهارتهاي لازم براي حل مشكل باشيد يا از روش هاي نامناسب و معيوب براي حل مسائل خود استفاده نماييد، در سازگاري با محيط اطرافتان دچار مشكل شده و بهداشت رواني شما تهديد خواهد شد. كسب مهارت حل مساله شما را قادر مي سازد تا به طور سازنده با مشكلات زندگي برخورد كنيد.

  • کارگاه آموزشی تاب آوری ویژه عموم مردم با طرح موضوعاتی چون مهارت حل مسئله ، ارتباط موثر، تصمیم گیری طی دو جلسه در دفتر مشاوره راه نو توسط خانم دکتر جمعه نیا متخصص مشاوره برگزار گردیده است. جلسه سوم این کارگاه بصورت رایگان در تاریخ 24 آبان 1401 ساعت 16 تشکیل خواهد شد.

 

جوابی بنویسید