منتخب اخبار

کارگاه رسم انتخاب(پیش از ازدواج)

دوره آموزشی 16 ساعته ازدواج و خانواده ( آموزش پیش از ازدواج) زیر نظر اداره کلا ورزش و جوانان در مرکز مشاوره زلال برگزار گردید

 

جوابی بنویسید