منتخب اخبار

کارگاه مدیریت استرس

کارگاه آموزش مهارت شناسايي استرس و مقابله هاي سازگارانه با عوامل استرس زا روز سه شنبه 22 آذر 1401 ساعت 16 در دفتر مشاوره راه نو با تدریس خانم دکتر جمعه نیا و با حضور عموم مردم  برگزار و توصيه هایي براي مقابله سازگارانه با استرس (بالا بردن توان عمومي مقابله) بیان گردید.

جوابی بنویسید