منتخب اخبار

کارگاه مدیریت رفتاری والدین کودکان 4 تا 12 ساله (PMT)

آموزش اصول فرزند پروری صحیح بسیار مهم و ارزشمند هستند

آموزش والدین به صورت عملی در زمینه تکنیک های مدیریت رفتار کودکان را PMTمی نامند.

این تکنیک ها بر اساس اصول شرطی سازی عامل کار می کند و از پیش درآمد و پیامد رفتار برای شکل گیری آن استفاده می شود.

در این مهارت به والدین  و مرربیان و معلمان به صورت فعالانه آموزش داده می شود که رفتار خود با کودک را مدیریت کنند .

این مهارت ار طریق تمرین، ایفای نقش، بازخورد و الگو سازی که توسط درمانگر صورت می گیرد آموزش داده می شود. هدف این است که شرکت کنندگان به شیوه عملی بیاموزند چگونه با کودک  رفتار کنند.

کارگاه مدیریت رفتاری والدین PMT

ویژه مربیان مهدکودک ها و معلمان مقطع ابتدایی و دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره در تاریخ 20 دی 1401 در مرکز مشاوره زلال با تدریس خانم دکتر جمعه نیا برگزار گردید.

 

جوابی بنویسید