منتخب اخبار

کارگاه چقدر کودک خود را می شناسم؟

کارگاه چقدر کودک خود را می شناسم؟ مدرس: خانم دکتر جمعه نیا

ویژه والدین کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی در تاریخ 3 بهمن ماه 1400 با حضور جمعی از والدین و با رعایت پروتکل های بهداشتی در مرکز راه نو  برگزار گردید.

جوابی بنویسید