منتخب اخبار

کتاب کار انگیزه و پایبندی

ویژه دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسنده: اندرو مارتین

مترجم: دکتر فاطمه پورآقارودبرده، دکتر سیدامید ستوده‌ناورودی

درباره این کتاب:

پروفسور اندرو مارتین، در سال 2008 مقاله‌ایی را با عنوان اثر مداخلات چند بعدی انگیزشی ارائه داد و در آن از چرخه انگیزشی صحبت کرد که دارای چهار بعد کلی (شناختی سازگار، شناختی ناسازگار و رفتاری سازگار و رفتاری ناسازگار) و 6 عامل شناختی (باور به خود، بها دادن به مدرسه، جهت‌گیری هدف، اضطراب امتحان، احساس عدم کنترل، اجتناب از شکست) و 5 عامل رفتاری (یادگیری متمرکز، برنامه‌ریزی، مدیریت تکلیف، پشتکار، خودتخریبی، عدم پایبندی) مؤثر بر روی انگیزش و پایبندی دانش آموزان است. در این کتاب کار برای هر عامل مؤثر بر انگیزه و پایبندی دانش‌آموزان در فعالیت‌های تحصیلی پنج تمرین طراحی شده است. تمرین‌های 1 تا 3 به دنبال پرورش تقویت‌کننده‌های شناختی و رفتاری انگیزش و کاهش موانع انگیزشی و دو تمرین دیگر مرور و جمع‌بندی و گرفتن تعهد از دانش‌آموزان جهت عملی کردن تمرینات، تحت نظارت مشاور، معلم یا والدین است. با توجه به شیوع بی‌انگیزگی در دانش‌آموزان و نیز دغدغه اکثر والدین و معلمان این کتاب به صورت کاملاً کاربردی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم طراحی شده است. از آنجا که این مقطع در کشور ما با دغدغه کنکور و انتخاب رشته تحصیلی همراه است می‌تواند کمک مؤثری برای دانش‌آموزان، مشاوران و خانواده‌های آنان باشد.

جوابی بنویسید