منتخب اخبار

مهارت های زندگی

مدل های آموزش مهارت های زندگی

به طور کلی دو نوع مدل برای آموزش به افراد ارائه شده است: مدل اول که توسط سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است مبتنی بر آموزش مهارت های ده گانه می باشد. این مهارت های ده گانه در ادامه به تفضیل معرفی می شوند. مدل دوم بیشتر بر آموزش به نوجوانان تاکید دارد و به ۴-H معروف است. ۴-H نام ... ادامه مطلب »

مهارت های زندگی چیست؟

اصطلاح مهارت درمعانی مختلفی به کار رفته است. وقتی می گوییم کسی مهارت انجام کاری را دارد به این معنی است که او توانایی های لازم برای انجام صحیح آن کار را دارد. بر این مبنا و با توجه به معنای مختلف مهارت، از مهارت های زندگی تعاریف مختلفی ارائه شده است. مهارت های زندگی، مهارت هایی هستند که برای ... ادامه مطلب »

قواعد گفتگو

همه ی انسان ها در نظرِ من محترم اند و به ارزش ها و تجارب زندگی و دیدگاه ها و احساسات آنان، به رغم تفاوت ها،احترام می گذارم. آماده ی شنیده دیدگاه های نو هستم. می دانم که همه دان نیستم؛پس برای دانستن با علاقه می پرسم تا به فهم و درکِ بهترِ موضوع برسم. به آرامی صحبت می کنم ... ادامه مطلب »

عوامل موثر در ایجاد یک زندگی زناشویی موفق چیست؟ بخش هفتم

مثلث عشق   مشکلات ارتباطی رایج در بین زوج ها انتقاد در مقابل شکایت تحقیر دفاعی رفتار کردن عدم همکاری مشکلات ناسازگارانه ذهن خوانی میزگرد صمیمیت اجزای صمیمیت عاطفه بیانگری سازگاری همبستگی رابطه جنسی حل تعارض خودمختاری هویت ادامه مطلب »

عوامل موثر در ایجاد یک زندگی زناشویی موفق چیست؟ بخش ششم

وظایف روانشناختی زوج در مراحل تکامل تحکیم استقلال روانشناختی و ایجاد ارتباطات جدید با خانواده ی اصلی ایجاد هویت زوجی با هم بودن در مقابل خودمختاری ایجاد هویت جنسی زوج شکل دادن ازدواج به عنوان یک حوزه اطمینان بخش و پرورش دهنده والد بودن ایجاد رابطه جالب و جذاب ایجاد دیدگاهی دوگانه که ایده آلهای اولیه را با واقعیت موجود ... ادامه مطلب »

عوامل موثر در ایجاد یک زندگی زناشویی موفق چیست؟ بخش پنجم

الگوهای ارتباطی زوج های سالم عقیده به نسبی بودن واقعیت نه مطلق بودن آن اعتقاد به اینکه قصد و نیت همسر خوب است. اعتقاد به اینکه مشکلات حل می شوند. عقیده به عواملی فراتر از خود. تمرین رفتارهای سالم. تاثیرات اجتماعی بر ازدواج استرسورهای عمودی: ادراک درونی زوج ها که در خانواده اصلی کسب کرده و وارد رابطه زوجی کرده ... ادامه مطلب »

عوامل موثر در ایجاد یک زندگی زناشویی موفق چیست؟ بخش چهارم

زوج ها زمانی که صاحب فرزند می شوند باید نسبت به گذشته در نگرش و رفتار خود تغییر ایجاد کنند. زوج ها به صمیمیت نیاز دارند صمیمیت یکی از نیازهای زندگی زن و شوهری است و در عین حال از ویژگی های بارز یک زوج موفق و شادمان است. رابطه ی صمیمانه، با خودافشایی واقعی و درک نیازهای همسر در ... ادامه مطلب »

عوامل موثر در ایجاد یک زندگی زناشویی موفق چیست؟ بخش سوم

سیستم زوج مرزهای خودش را دارد برای اینکه رابطه زوجی سالم بماند باید به صورت سلسله مراتبی عمل کند .یعنی جایگاه هر فرد در این سیستم باید مشخص و متناسب با ویژگی های آن شخص باشد.زوج ها باید مجموعه ای از سپرهای حمایتی نامرئی را در اطراف رابطه خود ایجاد کنند. تعارض های رابطه ی زوج با نیازهای فردی بعضی ... ادامه مطلب »